Razno

Hajde da razjasnimo: šta je bio bio?

Oni koji obraćaju pažnju na svoje zdravlje i žele da uzmu što manje hemikalija u svoje telo, preferiraju organske proizvode. Još uvek je zabluda da ako ste jabuka, to je sigurno bio. Kao i suprotno, ako su se neki od plodova tretirali lijepim i zdravim hemikalijama koje su im bile štetne. Pogledajmo istinu o organskim proizvodima!

Šta je organsko, organsko, organsko?
Organska poljoprivreda nije nečiji, a naši prethodnici su bio organsko gajenje samo do industrijske revolucije, tek tada savremene poljoprivrede, koja koristi sve veće vještačke materijale i tehnologiju.

Organski naziv organske poljoprivrede je “kontrolisana organska proizvodnja”, u nezvaničnom smislu koristimo organsku proizvodnju, riječi organske proizvodnje. Na engleskom jeziku, “organska poljoprivreda” na njemačkom jeziku je termin “ekološka zemlja”.

Organska poljoprivreda ne znači da se biljkama ne briga, nego da se rastu. Suprotno je tačno i to je ono što dodaje organskim proizvodima.

Način farme, ali ne zvanično u istom smislu, koristimo organsku proizvodnju, organsku proizvodnju, termine organske proizvodnje.

Organska poljoprivreda se zasniva na organskoj oplodnji, biološkoj zaštiti biljaka i prirodnim biološkim ciklusima. To znači da oni ne koriste sintetička đubriva, sredstva za poboljšanje zemljišta i pesticide, na primer, Preferirana su organska đubriva bazirana na bakterijama.

Dok tradicionalna poljoprivreda koristi umesto patogena insekticide i herbicide, organska proizvodnja je u fokusu prevencije. Važno je rotirati rotacije useva tako da ni jedan usevi ne padnu u jedno područje koje privlači iste štetočine.

Štetočine koje napadaju biljke ili useve se ručno bacaju ili prskaju organskim đubrivima. Korišćeni proizvodi za zaštitu bilja ne sadrže štetne ostatke, oni se ne absorbuju u tkiva biljke i opere vodom.

Hormoni, antibiotici i, naravno, kultivacija genetički modifikovanih usjeva takođe su isključeni za poboljšanje rasta.

Organska proizvodnja je rezultat bio-proizvoda koji sadrže mikro hranljive sastojke, vitamine i male štetne materije. Suprotno popularnom verovanju, prinosi na organsku proizvodnju nisu mnogo niži od onih ostvarenih u konvencionalnoj poljoprivredi. Prema nekim studijama, prinos je 91-95%, skoro polovina đubrenja i 97% niži troškovi kontrole korova.

Dokazana je činjenica da je organska poljoprivreda mnogo otpornija na ekstremne vremenske uslove, a 70 do 90% veće prinose u suši nego tradicionalna poljoprivreda. Faktor povećanja cene je da je mnogo više radno-intenzivna nego tradicionalna poljoprivreda, jer se u većini slučajeva hemijska upotreba zamenjuje ljudskim radom.

Kako možemo biti sigurni da smo kupili organske proizvode?
Postoji puno argumenata za izbor organskih proizvoda, ali nema odgovora. Moramo pronaći pouzdano mesto gde možete birati najkusnije voće i hranu.

U Evropskoj uniji i stoga u Mađarskoj, poljoprivredni proizvodi i njihova hrana bi trebali biti na tržištu samo organskim (bio, organskim, organskim, organskim) označavanjem ako su u skladu sa zakonodavstvom Zajednice i domaćih. Pored toga, neophodno je da država kontroliše i sertifikuje, odnosno da moraju biti sertifikovani svi proizvodi.

Da bi proizvod bio nagrađivan bio ili na drugi način poznat kao ekološki rejting, mora se podvrgnuti strogoj kontroli i postupku autorizacije. U slučaju hrane, regulativa određuje zahteve koje treba da ispunjava biljna, voćna ili druga sirovina, obrađeni proizvod je organski ili eko-oznaka.

Za preradjivu hranu koja se sastoji od nekoliko sirovina, smatra se samo biološkim proizvodom koji sadrži najmanje 95% bio-komponenti.

Iako se bio-označavanje najbolje koristi za proizvode zasnovane na biljci, životinje se mogu držati u organskim farmama. Životinje ne bi trebalo da dobijaju poboljšače prinosa i tretman antibioticima, a stresno stočarstvo, kao i hranjenje sa biološkim organizmima takođe su kriterijumi. Pacijenti se mogu lečiti homeopatijom ili nežnim terapijama.

Oni koji žele da proizvode organske proizvode ne samo za svoje i svoju porodicu, već i za biopijake, moraju se pridržavati strogih pravila koja se odnose na njih.

Proizvodi ne bi trebali samo naznačiti da li je bio, već je to telo proverilo. Biopski izdajnik takođe mora imati takav sertifikat i mora dostaviti sertifikat na naš zahtev.