101 Ruža i desert

299

101 kvalitetna ruža aranžirana u korpi sa dekorativnom zelenilom i bonbonjerom.